Masz ciekawy temat? Chcesz wpisać firmę do bazy? Potrzebujesz reklamy? Skontaktuj się z nami:

Poprzedni
Następny
Poprzedni
Następny
Poprzedni
Następny
Poprzedni
Następny

POZNAJ SZKOŁY W KNUROWIE

Poprzedni
Następny

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 IM. KAROLA MIARKI

Dlaczego właśnie do nas powinniście zapisać swoje dziecko?

Spośród innych szkół wyróżnia nas bogata oferta edukacyjna dla Waszych dzieci.

Znajdą one u nas wszystko to, czego potrzebują na tym etapie kształcenia.

Już od najmłodszych klas zapewniamy:

Możliwość zdobycia wielu wiadomości i umiejętności pod czujnym okiem fachowców.

Doskonałe przygotowanie dzieci w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do podjęcia nauki w szkole.

Nauka j. angielskiego w oddziale przedszkolnym „zerówce”

Nauka j. angielskiego i informatyki klasy pierwszej.

Zajęcia informatyczne – posiadamy świetnie wyposażoną pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu.

Dostęp do biblioteki szkolnej wyposażonej w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Udział w ciekawych zajęciach wychowania fizycznego w 2 salach gimnastycznych.

Przestrzenne, kolorowe, ładnie urządzone sale, w których uczniowie czują się przyjemnie i komfortowo.

Ofertę edukacyjną dla dzieci 6 – letnich obejmującą również klasę o profilu pływackim.

Edukację regionalną – zajęcia w klasach I – III prowadzone są w oparciu o autorski program z zakresu regionalizmu.

Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne sale terapeutyczne:

„Radosna Szkoła” , która m.in. wyposażona jest w suchy basen z piłeczkami;

„Sala poznawania świata”, która pozwala na wielo zmysłowe poznawanie świata w atmosferze relaksacji, stworzonej przez odpowiednią muzykę, grę kolorów w zaciemnionym pomieszczeniu;

Gabinet EEG Biofeedback, gdzie przeprowadzane będą treningi poprawiające koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, polepszające nastrój, regulujące czynność snu i uczące relaksu.

 

ZAPEWNIAMY TAKŻE:

Zajęcia niedostępne w innych placówkach miejskich: logorytmikę, muzykoterapię i dogoterapię.

Fachową opiekę specjalistów: prowadzimy zajęcia korygujące wady postawy, stałą opiekę pedagoga, logopedy.

Możliwość lepszego poznania siebie: swoich mocnych stron poprzez udział w nieodpłatnych kołach zainteresowań m.in.: informatyczne, teatralne, taneczne, językowe, plastyczne, matematyczne oraz w zajęciach socjoterapeutycznych.

Możliwość wyrównania szans edukacyjnych w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych.

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MARANATHA

Jesteśmy rodzicami dzieci i młodzieży w edukacji domowej. Postanowiliśmy stworzyć dla nich miejsce, w którym będą mogli w przyjaznej atmosferze, w zgodzie z biblijnymi wartościami i bez zbędnego stresu rozwijać swoje umiejętności, pasje i talenty. Tak powstała szkoła podstawowa Maranatha, a od września 2021 także liceum ogólnokształcące. Nazywamy nasze szkoły “przyjaznymi edukacji domowej”, ponieważ jesteśmy praktykami i temat ED znamy z doświadczenia.

Nasza koncepcja edukacji to czas na rozwój, pasje i poszukiwania własnej drogi. To także dobre relacje. Dlatego chcemy, aby uczniowie naszych szkół i ich rodzice tworzyli je razem z nami i mieli realny wpływ na to, co się w nich dzieje.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I TECHNIKUM NR 1

Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie to dwie publiczne szkoły ponadpodstawowe:  I Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 1 . Młodzież Knurowa i okolicznych miejscowości zdobywa tu wykształcenie średnie, otwierające drogę na wyższe uczelnie. 

I Liceum Ogólnokształcące kształci młodzież od 1954r. Uczniowie zdobywają wiedzę w klasach ogólnych w trzech profilach: humanistycznym, ścisłym lub medyczno-przyrodniczym. Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Szkoła mieści się w Knurowie przy ul. 1 Maja 21.

Kompleks sportowy I Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie

Technikum nr 1 zostało założone w 2006r. Młodzież zdobywa tu następujące zawody: technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości oraz technik organizacji turystyki. Uczniowie zdobywają tytuł technika, zdając 2 obowiązkowe egzaminy zawodowe (w klasie III i V). Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. Szkoła znajduje się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25.

Przy budynku przy ul. 1 Maja 21 znajduje się duży, bardzo dobrze wyposażony kompleks sportowy, złożony z hali sportowej, sali gimnastycznej, siłowni, salki tanecznej oraz zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią. 

Budynek Technikum nr 1 w Knurowie

W Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie pracują wysoko wykwalifikowani, zaangażowani w obowiązki zawodowe, doświadczeni nauczyciele; większość posiada uprawnienia egzaminatorów egzaminu maturalnego i zawodowego w różnych dyscyplinach wiedzy. Wysoką jakość pracy dydaktycznej potwierdzają rokrocznie bardzo wysokie wyniki egzaminów państwowych.

Popularny w środowisku Paderek to szkoła aktywna, partnerska, zakorzeniona w swojej tradycji, lecz nowoczesna i ambitna. Pracę wychowawczą szkoły wspierają pedagog, psycholog, doradca zawodowy i inni specjaliści.

Organem prowadzącym Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie jest Powiat Gliwicki. (Starostwo Powiatowe w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17).

Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty (Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35).

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK SPAWALNICTWA

 

Ukończenie pięcioletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

 • przedmioty zawodowe nauczane w małolicznych grupach, zapewniających indywidualizację procesu kształcenia;
 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych;
 • zajęcia pozalekcyjne: przygotowujące do egzaminów zawodowych, dla zainteresowanych np.
  z zakresu modelowania 3D, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących;
 • język angielski  i matematyka w zakresie rozszerzonym;
 • dla chętnych dodatkowe kwalifikacje zawodowe tj. kurs spawania, uprawnienia SEP, kurs AutoCad, staże zawodowe, Prawo Jazdy, kurs na operatora wózka widłowego;
 • umowa o współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
 • gwarancja zatrudnienia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dla absolwentów technikum górnictwa podziemnego;
 • doskonała lokalizacja – w pobliżu przystanku komunikacji autobusowej;
   

Uczniowie mają do dyspozycji pracownie kształcenia zawodowego oraz warszaty szkolne.

W roku bieżącym zmodernizowana została pracownia grafiki komputerowej do której zostały zakupione m.in. tablety graficzne jak również profesjonalne oprogramowanie do tworzenia grafiki.